Marjet Gerlings

Mensgericht, direct, energiek
Opdrachtgevers en samenwerkingspartners zeggen over mijn manier van werken dat ik een praktische instelling koppel aan een analytische geest. Dat ik geïnteresseerd ben en enthousiast, en dat ik goed kan luisteren. Ik heb een kritische, maar positieve instelling. Ik hou van onderzoek en van actie, van theorie en van praktijk. Door de diversiteit in mijn werkervaring en opleidingen heb ik geleerd in heel verschillende omgevingen te functioneren. Ik kan me in uiteenlopende standpunten verplaatsen en probeer in elk contact kwaliteit te leggen. Ik ben zowel idealist als realist en ik hou ervan om goed werk af te leveren. Ik combineer mijn liefde voor onderzoek en analyse met mensenkennis, levenservaring en een praktische instelling. Ik hou van organiseren en dingen voor elkaar krijgen. Ik vind het leuk om samen te werken met mensen uit allerlei disciplines. Het liefst vanuit een gezamenlijke visie of ‘drive’!

Stokpaardjes:
 interessant groen is gezond
alle partijen moeten erbij
participeren kun je leren
conflicten zijn nuttig
bewustzijn komt voor alles
toegankelijkheid is voor iedereen
niet alles is oplosbaar.

Carrièreswitch
Vanuit een wens om mijzelf te ontwikkelen en via mijn werk een meer inhoudelijke en positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, heb ik rond mijn 35ste een carrièreswitch gemaakt. Ik ben psychologie gaan studeren en heb tegelijkertijd een trainersopleiding gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik gewerkt als trainer en individueel coach.

Toen ik met het vak Omgevingspsychologie kennis maakte, was ik meteen verkocht! Want in dit vak komen onderzoek, ontwerp, analyse, strategie, theorie en praktijk, samen in dienst van het welbevinden van mensen. Deze afwisselende mix maakt dat ik me als een vis in het water voel. Veel van wat ik in het verleden geleerd heb, kan ik nu toepassen.

 

Ik leer steeds iets nieuws bij, het werk is afwisselend en ik kom met mensen van zeer diverse achtergronden in aanraking. Tegelijkertijd ervaar ik het werk als zinvol en heb ik het gevoel een positieve bijdrage te leveren. Aan alle kanten verrijkend!

Studie
Als stage in de bachelor-fase heb ik meegelopen met Fiona de Vos van Studio DvO. Daar heb ik veel geleerd van de rol van de omgevingspsycholoog in de praktijk en over hoe belangrijk ogenschijnlijk kleine veranderingen in de omgeving kunnen zijn voor het welbevinden en functioneren van mensen in (bijvoorbeeld) een zorgomgeving.
In de masterfase heb ik onder leiding van Jolanda Maas (VUMC) onderzoek gedaan naar de invloed van “interessant buurtgroen” op gezondheid, gedrag en welbevinden van bewoners. Een zeer interessant onderwerp, waar ik mijn liefde voor postzegelparken aan overgehouden heb.

Achtergrond
Geboren in Utrecht, opgegroeid in Amersfoort en op mijn 20ste gekozen voor het grootstedelijke leven in Amsterdam. Mede gevormd door de jaren 70 en Montessori onderwijs: werken met een onderzoekende en open instelling, zelfstandig of in teamverband, gemotiveerd en een tikje eigenwijs. Van vele markten thuis door een diversiteit aan opleiding en werkervaring.

Opleidingen
(in omgekeerde chronologische volgorde, o.a.) Conflictcoaching bij Vrijplaats Amsterdam; Psychologie (bachelor en master) aan de Universiteit van Amsterdam; DGT (Dialectische Gedrags Therapie) bij Stichting Dialexis, Trainersopleiding bij BTA, Marketing en reclame bij NIMA; Klantgerichtheid bij DOOR. Voor meer informatie over mijn achtergrond zie mijn LinkedIn pagina.

Werkervaring
Van fotograaf bij een rondvaartonderneming, bedrijfsleider in een kleine drukkerij, freelance traffic- en productiemanager bij reclamebureaus, tot vaardigheidstrainer en coach in een psychiatrische instelling voor mensen met borderline. Vrijwilligerswerk: van Nederlandse les aan immigranten tot conflict coaching voor mensen met een minimum inkomen.

Onderzoek - training - advies

Onderzoek

Bureau Gerlings levert graag maatwerk. Onderzoek kan op vele manieren. Voor elk project bepaal ik   via welke methode het best een antwoord gezocht kan worden op de onderzoeksvraag. Via literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek, interviews, een schouw, een ‘Placegame’, vormen van zelfonderzoek door bijvoorbeeld bewoners, of bijvoorbeeld beeldverslagen. Voor sommige projecten ontwikkel ik een nieuw onderzoeksinstrument.

Elk ander onderzoek begin ik met literatuuronderzoek. Wat is er momenteel bekend over het onderwerp in de onderzoeksliteratuur? Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van recent onderzoek? Wat zijn de hoofdonderwerpen en hoe sluit dit aan de op de huidige onderzoeksvraag?

Training

Training kan ingezet worden binnen een onderzoeksmethode. Zo trainde Bureau Gerlings bewoners van Slotermeer in het afnemen van mini-interviews over gezondheid bij medebewoners.
Uit de interviews kwam naar voren wat de bewoners belangrijk vonden in het kader van gezondheid en er konden persoonlijk en directe vragen gesteld worden die niet in de Slotermeer-Gezond-Scan (hoofd onderzoeksinstrument) pasten. Ook kan de training een product op zich zijn, bijvoorbeeld de training “bewuster opdrachtgeven”. Deze training is nog in ontwikkeling of neem contact op.

Advies

Advies aan opdrachtgevers: Inzichtelijk maken op welke manier de omgeving bijdraagt en/of afbreuk doet aan de strategische doelen van de opdrachtgever. In samenwerking met de opdrachtgever een stappenplan opstellen naar een meer effectieve wisselwerking tussen omgeving en gebruiker.

Advies aan gebruikers: Wat kan de gebruiker zelf doen om de omgeving te optimaliseren? Hoe kan de omgeving beter aansluiten bij de beleving en het gedrag van de gebruiker? Maar ook: hoe kan het gedrag van de gebruiker beter aansluiten bij de omgeving en hoe kan dit gedrag positief worden beïnvloed?

In samenwerking met de gebruiker verkennen welke mogelijkheden de gebruiker zelf heeft om in actie te komen c.q. verbeteringen in de omgeving te bewerkstelligen. Desgewenst helpen bij het leggen van contacten, het initiëren van samenwerkingsverbanden of het opstellen van een stappenplan.

Met in het achterhoofd bestaande kaders en richtlijn en de verschillende ‘stakeholders’ die bij de omgeving betrokken zijn: de overheid, ondernemers, vastgoed eigenaren en grondbezitters.

Samenwerking

Ik werk graag samen met:

Camilla Meijer van Omgeving en Beleving.
Camilla zoekt in haar projecten de samenwerking
op met andere omgevingspsychologen, alsook met
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, sociaal geografen en kunstenaars.

Camilla Meijer

Tobias Woldendorp van Woldendorp Wildervank – Sociale veiligheid en beheer & Landschapsarchitectuur.

Tobias Woldendorp

Fiona de Vos van Studio DVO - Omgevingspsychologie & Healing Environments.

 

Fiona de Vos

 

Joanna Kruzycka - Projectmedewerker Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Oost.

 

Suzanne Mol van Bureau Mol – Communicatieadviseur Fiets, verkeersveiligheid en taxi bij gemeente Amsterdam.

Suzanne Mol

Hanne van der Kolk en Wiepke de Hey van Dream Support - Programma’s doe bijdragen aan een positieve toekomst voor kinderen en jongeren.

Hanne van der KolkWiepke de Heij

 

Bureau-informatie

Bureau Gerlings is een eenmanszaak, opgericht september 2013 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58799338.
Lid van Netwerk Omgevingspsychologie.